Harmonogram zajęć

HARMONOGRAM WSPARCIA

Nazwa beneficjenta:

Ewa Dymek PROGRES

Nr projektu:

RPWP.08.02.00-30-0269/15

Trwa aktualizacja harmonogramów

Lp.

Rodzaj wsparcia

Tematyka szkolenia (liczba godzin)

Miejsce szkolenia (dokładny adres)

Okres realizacji szkolenia (od-do)

Link