Dokumenty zgłoszeniowe

Dokumenty można składać:

  • osobiście w Biurze Projektu przy ul. Małachowskiego 2B w Chodzieży w godz. 08:00-16:00,
  • mailowo na adres:  szkolenia@biuroprojektu.eu
  • przesyłać pocztą tradycyjną na adres Biura Projektu przy ul. Małachowskiego 2B , 64-800 Chodzież