Zapytanie ofertowe – zakup podręczników na potrzeby realizacji szkoleń z języka angielskiego.

2 stycznia 2017

ZAPYTANIE OFERTOWE

Prowadzone w trybie rozeznania rynku
Podmiot Ewa Dymek PROGRES

realizujący projekt „Kompetencje kluczowe – kluczem do sukcesu zawodowego”,
nr RPWP.08.02.00‐30‐0269/15

w partnerstwie z Centrum Edukacji AC‐Expert Agata Melara

Zaprasza do złożenia oferty na zakup podręczników na potrzeby realizacji szkoleń z języka angielskiego.

Do pobrania: